plendefrruesjp
2014-09-17

20 września w godzinach od 13.00 do 20.00 w Zbójnie odbędzie się piknik rodzinny na pożegnanie lata.

2014-09-17

20 września w godzinach od 15.00 do 20.00 w świetlicy wiejskiej w Morgowie odbędzie się „Święto Jabłka”.

2014-09-17

20 września o godzinie 17.00 w kinie Nawojka w Lipnie odbędzie się spektakl teatru lipnowskiego liceum - Bene Nati.

2014-09-17

W dniach od 21 do 27 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lipnie odbędzie się akcja pt. „Tydzień Zakazanych Książek 2014”. Przedsięwzięcie ma na celu pokazanie ciekawych przypadków z historii literatury którym przypięto łatkę niepoprawności politycznej i obyczajowej.

 

2014-09-17

27 września o godzinie 15.00 w Szkole Podstawowej nr 3 w Rypinie odbędzie się I Rypiński Przegląd Chórów Amatorskich”.

2014-09-17

19 września o godzinie 18.00 na zamku w Golubiu-Dobrzyniu odbędzie się otwarcie wystawy Anny Wysockiej pt. „OBIEKTY SPAWANE”.
 

zobacz wszystkie
2013-05-22

Konkurs plastyczny Czernikowskiego Stowarzyszenia CZYŻ-NIE

Stowarzyszenie CZYŻ-NIE, SP Czernikowo i UG ogłaszają: Otwarty Gminny Konkurs Plastyczny 2013 pt. „Sianokosy i żniwa na wsi wczoraj i dziś”.

Prace formatu A4 (technika dowolna, możliwość porównania lub dokumentacji życia dawniej i dziś, może być o zagrożeniach pracy dla dzieci).
    
Celem konkursu jest:

  • ukazanie różnicy w życiu dawniej i dziś w pracy związanej z sianokosami i żniwaminajlepiej w jednej pracy plastycznej
  • pokazanie w formie artystycznej i dokumentacyjnej sianokosów, życia na wsi za pomocą prac plastycznych w dowolnych technikach (rysunek, pastel, kredka, plakatówka, collage i inne)
  • przypomnienie jakości życia na wsi dawniej, porównanie sianokosów i żniw dawniej do dzisiejszego
  • uwrażliwienie na niebezpieczeństwo pracy dzieci w czasie prac gospodarskich
  • pokazanie dnia pracy i odpoczynku rolnika, krajobrazów rolniczych, roślin i zwierząt, ciężkiej pracy i przyjemności, wypoczynku
  • uwrażliwienie na wartość pracy rolnika, wartość pracy na wsi

Prace w formie prac plastycznych podpisanych z tyłu (imię i nazwisko, wiek, adres) prosimy przekazywać w nieprzekraczalnym terminie – do dnia 25 maja 2013 do siedziby Stowarzyszenia CZYŻ-NIE – GCI, Biblioteki lub sekretariatu SP Czernikowo.

Uwaga: udział w konkursie oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na możliwość ekspozycji i publikacji prac plastycznych.

Jury złożone z nauczycieli plastyki SP i Gimnazjum, a także członków Stowarzyszenia dokona oceny prac w kategoriach: oddziały przedszkolne, SP I-III, SP IV-VI, gimnazjum, dorośli oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Podsumowanie odbędzie się 8 czerwca 2013 na podsumowaniu Projektu.

Tel. kontaktowy: 519 155 583, 501 108 432

PS. Prace plastyczne mogą dotyczyć odniesień do pracy związanej z koszeniem trawy i zbóż na wsi dawniej, np. mogą być to ilustracje dawnych narzędzi i maszyn rolniczych, dokumentacja dzisiejszej pracy rolnika, (np. dokumentacjamaszyny rolnicze dawne i dzisiejsze, prace w polu dawniej i dziś, hodowla), mogą porównywać życie i pracę dawniej i dziś albo rejestrować dzisiejszy dzień pracy, albo tylko dawniejszy.

strona główna   |   linki   |   kontakt