plendefrruesjp
2016-12-16

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe zaprasza wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków w ramach planowanego naboru wniosków dla przedsięwzięcia: Tworzenie/rozbudowa/przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej. 

2016-12-07
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe informuje o rozpoczęciu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność na lata 2014 - 2020.
2016-11-28

20 lat Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej

2016-11-17
Podczas spotkań przedstawione zostaną informacje dotyczące min. ogólnych zasad
przyznawania wsparcia, kryteriów wyboru operacji oraz planowanych terminów naborów.
2016-10-08

12 października o godzinie 16.00 w Sali Wystaw i Promocji MPBP w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 odbędzie się kolejne spotkanie Klubu Filmowego oraz projekcja filmu w reżyserii Antona Corbijna z 2007 r. Biografia wokalisty Joy Division.

2016-10-08

13 października o godzinie 17.00 w sali kameralnej przy ul. Warszawskiej 11/13 we Włocławku odbędzie się promocja najnowszego Almanachu Kujawskiego Stowarzyszenia Literatów pt. „W pogoni za pięknem”. 

zobacz wszystkie
2013-05-22

Konkurs plastyczny Czernikowskiego Stowarzyszenia CZYŻ-NIE

Stowarzyszenie CZYŻ-NIE, SP Czernikowo i UG ogłaszają: Otwarty Gminny Konkurs Plastyczny 2013 pt. „Sianokosy i żniwa na wsi wczoraj i dziś”.

Prace formatu A4 (technika dowolna, możliwość porównania lub dokumentacji życia dawniej i dziś, może być o zagrożeniach pracy dla dzieci).
    
Celem konkursu jest:

  • ukazanie różnicy w życiu dawniej i dziś w pracy związanej z sianokosami i żniwaminajlepiej w jednej pracy plastycznej
  • pokazanie w formie artystycznej i dokumentacyjnej sianokosów, życia na wsi za pomocą prac plastycznych w dowolnych technikach (rysunek, pastel, kredka, plakatówka, collage i inne)
  • przypomnienie jakości życia na wsi dawniej, porównanie sianokosów i żniw dawniej do dzisiejszego
  • uwrażliwienie na niebezpieczeństwo pracy dzieci w czasie prac gospodarskich
  • pokazanie dnia pracy i odpoczynku rolnika, krajobrazów rolniczych, roślin i zwierząt, ciężkiej pracy i przyjemności, wypoczynku
  • uwrażliwienie na wartość pracy rolnika, wartość pracy na wsi

Prace w formie prac plastycznych podpisanych z tyłu (imię i nazwisko, wiek, adres) prosimy przekazywać w nieprzekraczalnym terminie – do dnia 25 maja 2013 do siedziby Stowarzyszenia CZYŻ-NIE – GCI, Biblioteki lub sekretariatu SP Czernikowo.

Uwaga: udział w konkursie oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na możliwość ekspozycji i publikacji prac plastycznych.

Jury złożone z nauczycieli plastyki SP i Gimnazjum, a także członków Stowarzyszenia dokona oceny prac w kategoriach: oddziały przedszkolne, SP I-III, SP IV-VI, gimnazjum, dorośli oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Podsumowanie odbędzie się 8 czerwca 2013 na podsumowaniu Projektu.

Tel. kontaktowy: 519 155 583, 501 108 432

PS. Prace plastyczne mogą dotyczyć odniesień do pracy związanej z koszeniem trawy i zbóż na wsi dawniej, np. mogą być to ilustracje dawnych narzędzi i maszyn rolniczych, dokumentacja dzisiejszej pracy rolnika, (np. dokumentacjamaszyny rolnicze dawne i dzisiejsze, prace w polu dawniej i dziś, hodowla), mogą porównywać życie i pracę dawniej i dziś albo rejestrować dzisiejszy dzień pracy, albo tylko dawniejszy.

strona główna   |   linki   |   kontakt